Priča o tvornici DALMACIJA Dugi Rat
Udruga TVORNICA Dugi Rat
Adresa: Poljička cesta xy, 21315 Dugi Rat
Kontakt osoba: Ana Brničević
Mobitel:
e-mail:

Žiro Račun:
kod banke:
OIB: